päivitykset

Hyvää syksyä

yhteystiedot

Kirsi Siitonen
Myllykoski (kouvola)

040-592 6690

Whats app

pikkukopla62@gmail.com

Kävijälaskuri 21.3.08

Käyntejä kotisivuilla:162482 kpl

Satunnainen kuva

Griffonin terveys           kolumni koirien terveydestä

Griffonit joita käytetään jalostuksessa suositellaan silmä ja polvitutkimukset. Griffonit eivät kuulu PEVISAAN

-Griffoneilla tutkitaan virallisesti silmät ja polvet

 silmät 2v. välein

Polvitutkimus griffoneilla,

Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12 kk:n ikäinen. Alle kolmevuotiaalle koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi vuotta lausuntopäivästä. . Kolmevuotiaalle tai tätä vanhemmalle koiralle annettu lausunto on voimassa pysyvästi.

ja mitä tällä tarkoitetaan,virallisilla terveystutkimuksilla tarkoitetaan sellaisia tutkimuksia, jotka suoritetaan Kennelliiton hyväksymien ohjeiden mukaisesti ja jotka tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään. Tuloksia kertyy vuosittain kymmeniä tuhansia.

On myös epävirallisia tutkimuksia jotka eivät sitten näy kennelliiton jalostustietojärjestelmässä.

muutamia sairauksia joita esiintyy myös Griffoneilla, niinkuin muillakin roduilla.

Legg-Perthes

Legg-Perthesin tauti tunnetaan myös nimillä Legg-Calve-Perthes ja reisiluun pään avaskulaarinen tai aseptinen kuolio.

patella luksaatio, polvilumpion sijoiltaan meno

Syringomyalia

Syringomyelia on seuraus aivo-selkäydinnesteen virtauksen häiriöstä. Jos tämä nopea edestakainen virtaus estyy, se aiheuttaa painetta selkäytimeen pullistaen sitä tukoskohdan alapuolelta ja selkäydinkanavaan muodostuu nesteellä täyttynyt pitkänomainen rakkula (syrinx). Tästä ontelosta käytetään myös nimityksiä kysta ja ontelo.

Syringomyeliaa voisi kuvata ”rapsutustaudiksi” sillä usein ensimmäisiä oireita koirilla on niskan seudun raaputtaminen, varsinkin hihnassa ollessaan.Syringoon liittyy myös muitakin oireita.

syringomyaliaa on havaittu nykyään myös muutamilla griffoneilla ja sitä esiintyy myös muillakin kääpiökoira roduilla mm..syringomyelia tapauksia (yksi tai useampi tapaus todettu):

Kingcharlesinspanieli, griffonit, yorkshirenterrieri, maltankoira, chihuahua, kääpiömäyräkoira, kääpiö- ja toyvillakoira, bichon frise, mopsi, shih tzu, pomeranian, staffordshiren bullterrieri, bostonin terrieri, ranskanbulldoggi, pekingeesi ja kääpiöpinseri.

Silmäsairaukset

muutamia silmäsairauksiakin esiintyy Griffoneilla mm.

Ylimääräiset ripset

Ylimääräisten ripsien (distichiasis ja ektooppinen cilia)

Trichiasis eli luomen / naaman karvojen osuminen silmään

Medial caruncular trichiasis on tyypillisesti lyhytkuonoisilla roduilla esiintyvä ongelma, jolloin nenänpuoleisen silmäkulman ihon karvoitus ulottuu hyvin lähelle silmäkulmaa ja ihokarvat suuntautuvat silmään.

Nenäpoimun ollessa hyvin korostunut ja kuonon ollessa hyvin lyhyt, nenäpoimun karvat voivat osua silmän pintaa

Harmaakaihi eli katarakta

Perinnöllinen harmaakaihi (ent. hereditäärinen katarakta, HC) samentaa silmän linssin osittain tai kokonaan. Useimpien muotojen periytymismallia ei vielä tiedetä. Sairauden alkamisikä vaihtelee suuresti. Perinnöllinen kaihi on yleensä molemminpuolinen ja johtaa sokeuteen, jos linssien samentuminen on täydellinen. Jos kaihisamentuma jää hyvin pieneksi, sillä ei ole vaikutusta koiran näkökykyyn. Edennyt kaihi aiheuttaa silmän sisäistä suonikalvontulehdusta ja siten voi aiheuttaa kipua.

Katarakta eli kaihi voi olla perinnöllinen tai ei-perinnöllinen, synnynnäinen tai hankittu. Syntymän ja 8 viikon iän välillä todetut kataraktat ovat synnynnäisiä. Esimerkkinä hankitusta katraktasta on sokeritautiin liittyvä, usein hyvin nopeasti täydelliseksi kaihiksi kehittyvä diabeettinen katarakta.

Muita esimerkkejä hankitusta kaihista ovat esimerkiksi vanhuuden kaihi ja PRA:han liittyvä toissijainen kaihi. Ns. nukleaariskleroosi (ei luokitella kaihiksi) on normaaliin ikääntymiseen liittyvä muutos, jossa linssin ydin tiivistyessään muuttuu ’opaalinharmaaksi'. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta näkökykyyn.

Linssiluksaatio

Primaarissa linssiluksaatiossa linssin kiinnityssäikeet rappeutuvat ja linssi vähitellen irtoaa paikaltaan. Linssin luksoituminen silmän etukammioon aiheuttaa myös silmänpaineen nousua, joka uhkaa näkökykyä nopeasti. Tila on kivulias ja vaatii hoidoksi usein linssin kirurgisen poiston.

Sairaus on perinnöllinen mm. monilla pienillä terriereillä, joilla siihen on olemassa geenitesti. Sairasta koiraa, sen vanhempia ja jälkeläisiä, ei pääsääntöisesti pidä käyttää jalostukseen. Geenitestin tulosten perusteella kantajia ja jopa sairaita koiria voidaan erittäin painavin perustein käyttää jalostukseen geneettisesti terveen kumppanin kanssa.

PHTVL/PHPV

PHTVL/PHPV (persistent hyperplastic tunica vasculosa lentis/persistent hyperplastic primary vitreous) tarkoittaa linssiä ympäröivän verisuonituksen ja/tai alkulasiaisen liiallista kasvua sikiönkehityksen alussa ja vajavaista surkastumista syntymän aikoihin/sen jälkeen. Seurauksena on eriasteisia samentumia linssin takana sekä mahdollisesti myös linssin epämuotoisuutta.

Muutokset on jaettu kuuteen vakavuusasteeseen, joista lievin (aste 1) on onneksi yleisin. Siinä linssin takapinnalla on pieniä pistemäisiä (ei paljain silmin nähtäviä) pigmenttipisteitä / sidekudosplakkeja, joista ei koiralle ole haittaa. Vakavammissa muodoissa (2-6) sidekudosplakki on laajempi (aste 2) ja siihen voi liittyä aktiivista verisuonitusta (aste 3) sekä linssin epämuotoisuutta (asteet 4-6). Vakavampiin asteisiin saattaa liittyä toissijaisia kaihimuutoksia ja nämä yhdessä voivat aiheuttaa merkittävää näköhaittaa ja silmän tulehdusta ja kipua.

Lasiaisen rappeuma (vitreous degeneraatio)

Lasiaisen rappeumaa tavataan mm. italianvinttikoiralla, whippetillä ja monilla pienillä roduilla. Lasiainen on normaalisti geelimäinen rakenne, jossa iän myötä hiljalleen tapahtuu vettymistä ja tiivistymien muodostumista. Sairautena rappeumaa pidetään silloin kun se tapahtuu epänormaalin nuorena ja nopeasti. 

Lasiaisvuoto tarkoittaa rappeutuneen lasiaisen vuotoa etukammioon.

Pitkälle edenneeseen rappeumaan voi liittyä mm. verkkokalvon irtoamisriski. Raja normaalin ja sairaalloisen rappeuman välillä on jossain määrin häilyvä eikä sairauden periytymismallia ole voitu vahvistaa. Sairaita yksilöitä voi perustellusta syystä käyttää jalostukseen (kumppani mielellään terve).